See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF8665
ETF8665 "Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis (1.01.2011−31.12.2014)", Randar Tasmuth, EELK Usuteaduse Instituut.
ETF8665
Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis
Formative Factors of the Early Christian Ideology in the Syncretistic Roman Empire
1.01.2011
31.12.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.2. TeoloogiaH170 Piibliteadus6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
EELK Usuteaduse Instituutkoordinaator01.01.2011−31.12.2014
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201112 000,00 EUR
01.01.2012−31.12.201212 000,00 EUR
01.01.2013−31.12.201312 000,00 EUR
01.01.2014−31.12.201412 000,00 EUR
48 000,00 EUR

Projekt toetub ETF grandi 6849 baasile ja kogemustele ning valdkonnas viimase tosina aasta jooksul tehtud uuringutele. Esimesel sajandil kujunema hakanud kristluse identiteet võttis kuju totalitaaruse märke ilmutava impeeriumi sünkretistlikus atmosfääris. Religioosseid ja sotsiaalpoliitilisi fenomene saab kokkuvõtvalt vaadelda ideoloogia üldmõiste kaudu, mille üheks elemendiks on grupi identiteet ja sellega seotu. Identiteedi tunnetus on ka grupi tegevuste jaoks liikumapanevaks jõuks. Projekt uue liikumise identiteedi ja ideoloogia kujunemise uurimisele. Ehkki projekti laiem ajaskaala hõlmab ca 400 aastat (200 eKr-200pKr), on tähelepanu suunatud 1. sajandile, milles omakorda on keskne Pauluse isik. Seda nii temas nähtavaks saava juutliku tausta (Nõmmiku uuringud) kui ka selle sulami uurimise osas mille põhjustas hellenismi mõju ja vajadus põhilisi ideid kreekakeelsele lugejale mõistetavaks teha. Projekti eesmärk on uurida kristluse sündi iseoloomustanud ja katalüseerinud tegureid nende suhetes Rooma ühiskonna mõjuteguritega rõhuasetusega 1. sajandi kristlusel. Uuritakse, mil määral saab VT kirjanduse erinevate kihististe põhjal kirjeldada ja mõista juudi ühiskonna parteistumist ja teoloogia hellenistlikul ajastul mil Roomas hakkas süvenema collegia'te tegevuse kitsendamine ja sündisid varakristlikud kogukonnad. Uuritakse pauluse antropoloogiliste vaadete seost inimesepildi ja enesemõistmise kujunemisele (Tasmuth, Hiob) ning kuidas Pauluse ajalookäsitus mõjutas tema enesepilti ja identiteeti (doktorand Süld). Juba UT-s esinevate terminite uurimise kaudu, mille läbi toimus hiljem diskussioon gnoosise ja peavoolu kristluse vahel selgitatakse kujuneva kristluse enesemääratluse protsessi. Töörühm teeb koostööd Nordic Network projektiga, mis uurib Euroopa religioosseid juuri (Judaism, kristlus, Islam). Grandi 4 aasta töö jooksul korraldatakse vähemalt 2 konverentsi ja tulemused avaldatakse EELK UI toimetiste kogumikuna. Fundamentaaluuringute tulemid eesti- ja võõrkeelsete artiklitena on kasutatavad humanitaarteaduskondades õppematerjalidena. Praktilise väljundina suureneb suutlikkus olla dialoogis multikultuurse, osalt sekulaarse, kuid ikka enam religioosse dünaamikaga täituva maailma erinevate ideoloogiliste (sh religioossete) gruppidega.
The project utilizes the results of the Grant No 6849 and recent research, limits the objectives and focuses on ideological dimenson of the formation of early Christian thought world. The project deals with the period 200BCE-200CE, focuses on 1st century but does not leave unnoticed the Jewish roots and later developments like the concepts which later became characteristic to Gnosis. Sociological and historical aspects find its place in comparison of how Jewish rel. parties, Greco-Roman collegia and emerging Christain communities defined themselves at the time when after the reign of Augustus totalitarian symptoms appeared. What was their social status? Anthropology of Paul helps to understand the idea of Man and also the idea of world (world as a general "world-body", church as a body too etc). Pauline "anthropological "terminology will be studied from the physical (sex) and social (gender) points of view. Pauline view of (bodily?) resurrection complements the picture of the idea of Man, world, Christology, Ecclesiology and Eschatology (all-in-one pinciple). Methodology follows several principles formulated in the recent work of Räisänen (The Rise of Christian Beliefs). Paul's views of history and self-understanding, if better known, help to localize his thought world in the middle of first century and characterize the dynamic influence of his personality and activity. Formulation of the early Christian identity/ideology was a dynamic process where communication between different groups was a catalyst. The writings of Corpus Paulinum contain terminology which Gnostics used in the second century. The meaning of these terms before the end of the 1st century is a topic too which attests to the dynamics of the formulation of beliefs and ideas. Co-operation with the Nordic Network (The Religious Roots of Europe: Dynamics in the Formation and Transformation of Judaism, Christianity, and Islam), participation in seminars and publication activity enriches our project as well as contributes to this Network. Two conferences will be organized during the project and finally Publication of the Theology Institute of the EELC will analyse and summarize the results. Publication will be multi-lingual like was the previous one. Fundamental studies will provide material for humanistic faculties. Better understanding of the ideological aspects of religious movements makes communication more adequate in the modern world where secularism, religions and ideologies meet.
Projekti "Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis" nimetus esindab grandi töös taotletud temaatilist haaret. Töö toimus teemagruppides kronoloogilisel põhimõttel ja tulemused on ülevaatlikud ajaliselt vaadatuna. 1) Pärsia ja hellenistliku aja juudi ühiskonna raames selgitati "õigete" grupi loomust ja tähendust algristlusele. Iiobi raamatu alusel selgitati raamatus ilmnevaid nn "õigus-redaktsioone" ning põhjendati teesi inimeste põhimõttelisest võrdsusest ja võimest kuuletuda Toora seadustele. 2) Algkristliku sümbolimaalilma elementidena selgitati kuidas Pauluse inimesekäsitluse terminid "isane" ja "emane" koos vaadelduna fikseerivad inimest kui vaid kahekesi eksisteerivat, ent mitte androgüünset. Koguduse koosseisus olevate füüsiliste isikute tähistusena aga ei sega see tähendusväli koguduse käsitlemist pühana. Viimane iseloomujoon tuleneb Vanast Testamendist ja on Iisraeli Püha Jumala tunnus ning nõue. Seetõttu näeb Paulus ka vajadust rõhutada sureliku ihuga (Väline inimene) inimeses seespidise inimese kasvamise (kasvatamise) vajadust. Kaduv ihu on võrreldav pühamuga, templiga, ning templi rikkumine on tegu Jumala tahte vastu. Algkristlikus sümbolimaailmas kujunes ka diskursus mõistete "evangeelium" ja "isand - Issand" risti löödud ja üles äratatud Jeesusega seostamise tulemusena. Diskursusel oli Rooma riigi ideoloogia suhtes võistlev iseloom. 3) Muhammadi kutsumis- ja ilmutusjutustuste võrdlemine Pauluse omadega aitas näha senisest arusaamast erinevalt Pauluse traditsiooni tidedat mõju varajase islami kujunemisele. Grandi tööd tutvustati üldsusele kolmel konverentsil EELK Usuteaduse Instituudis (2012, 2013, 2014), ajakirjade Tuna (2013) ja Usuteadusliku Ajakirja (2014) kaudu ning eriala inimestele arvukate eesti-, saksa- ja inglisekeelsete publikatsioonide läbi. Grandi raames kaitsti üks doktoritöö ja tulemused avaldati Usuteadusliku Ajakirja inglise- ja saksakeelses erinumbris 67 (2/2014). 4) Siinses elektroonilises aruandes lisatud failid ei ole kõik lõplikud tekstid, mis oleksid samased ilmunud publikatsioonidega.