See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt SSHHI13077T
SSHHI13077T "Laste internetisõltuvus: levimus-ja sekkumisuuring" (1.05.2013−30.04.2015); Vastutav täitja: Margus Tõnissaar; Tartu Ülikool (partner), Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut (partner), Tartu Ülikool, Pedagogicum (partner); Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 24 117 EUR.
SSHHI13077T
Laste internetisõltuvus: levimus-ja sekkumisuuring
Internet addiction of children: prevalence and intervention
1.05.2013
30.04.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.8. PsühholoogiaS260 Psühholoogia5.1 Psühholoogia ja tunnetusteadused50,0
3. Terviseuuringud3.6. RahvatervishoidS290 Sotsiaalmeditsiin3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolpartner01.05.2013−30.04.2015
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituutpartner01.05.2013−30.04.2015
Tartu Ülikool, Pedagogicumpartner01.05.2013−30.04.2015
PerioodSumma
01.05.2013−30.04.201524 117,04 EUR
24 117,04 EUR

Internetisõltuvus on viimase paari aastakümnega muutunud tõsiseks vaimse tervise probleemiks nii täiskasvanutel kui lastel. Tegemist on keerulise nähtusega, kuna IT lahendused on praeguseks kasutusel pea igas elusfääris ega piirdu ainult arvutiga. Kuigi internetikasutus ja teatud tüüpi arvutimängud on teadusuuringutes leitud lastel ja noortel olevat seotud paremate visuaal-ruumiliste võimetega, on samas kehvemad abstraktne mõtlemise /sellega seotud sõnavara, refklektsioonivõime, tähelepanu fokusseerimine ja kujutlusvõime. Interneti kui suhtlemiskeskkonna eripärad mõjutavad oluliselt laste identiteedi, suhtlemisoskuste ja -tavade kujunemist Kuna senised Eestis laste interneti-või arvutikasutust käsitlenud uuringud on olnud teistsuguse fookusega (nt turvalisus internetis, üldine vaimne tervis), käsitlenud internetisõltuvust üldisena ning keskendunud hetkeseisundile, siis käesoleva projekti uudseks osaks oleks lisaks levimusele a) internetisõltuvuse alaliikide, taustategurite ja füüsilise tervise seoste täpsustamine, ja b) maailmas kasutatud sekkumismeetodite efektiivsuse testimine Eesti laste valimil. Ka teiste maade uuringutes on korraga keskendutud vaid kas levimuse või ühe konkreetes sekkumismeetodi efektiivsusele, puuduvad longituuduuringud, mis kaasaks mõlemaid ning samas ka võrdleks eri vanusegruppe. Projekti eesmärgid: • Selgitada välja internetisõltuvuse eri liikide levimus kahes vanusegrupis (2. klass ja 8. klass) • Selgitada välja internetisõltuvusega seotud taustategurid – lapse sotsiaalmajanduslik taust, akadeemiline edukus, vanemlik toetus ja rahulolu peresuhetega, suhted eakaaslastega, vaimne ja füüsiline tervis • Kujundada välja laste vanusele ja probleemi tõsidusele vastavad sekkumised, mis hõlmaks nii laste enesekontrolli kui reflektsioonioskuste arendamist, laste ja vanemate vaheliste suhete parandamist kui ka tervislike eluviiside tutvustamist. • Suurendada lastega tegelevate spetsialistide (koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, klassiõpetajad, inimeseõpetuse jm õpetajad) informeeritust internetisõltuvusest ja sellega toimetuleku võimalustest.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring60,0
Katse- ja arendustöö40,0