See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0142687s05
SF0142687s05 "SÜNTEETILISTE JA LOODUSLIKE POLÜMEERMATERJALIDE OMADUSED JA VÄÄRISTAMINE (1.01.2005−31.12.2010)", Anti Viikna, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond.
SF0142687s05
SÜNTEETILISTE JA LOODUSLIKE POLÜMEERMATERJALIDE OMADUSED JA VÄÄRISTAMINE
PROPERTIES AND DEVELOPMENT OF SYNTHETIC AND NATURAL POLYMERIC MATERIALS
1.01.2005
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine (SF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT150 Materjalitehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).70,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP370 Makromolekulaarkeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)30,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007800 000,00 EEK (51 129,32 EUR)
01.01.2005−31.12.2005670 000,00 EEK (42 820,80 EUR)
01.01.2006−31.12.2006715 000,00 EEK (45 696,83 EUR)
01.01.2008−31.12.20081 350 000,00 EEK (86 280,73 EUR)
01.01.2009−31.12.20091 215 936,00 EEK (77 712,47 EUR)
01.01.2010−31.12.20101 146 400,00 EEK (73 268,31 EUR)
376 908,46 EUR

Teadustööd iseloomustavad märksõnad on polümeersed komposiitmaterjalid ja adhesiooniprotsessid. Teema on alus/raken¬dusuuring rõhuasetusega materjaliteadusele. Planeeritav teadustöö toimub kahes põhisuunas järjest kasvava rõhuasetusega polüolefiinidega seotud temaatikale. Uuritakse uudsete polümerisatsioonitehnoloogiatega saadavate multimodaal¬sete polüolefiinide molaarmassilise jaotuse, komonomeeride sisalduse, polüdisperssuse ja eriti kõrge molaarmassiga fraktsioonide mõju nende materjalide kristallisatsiooni kineetikale ja morfoloogiale. Otsitakse seoseid uuritavate materjalide kristallisatsioonikäitumise ja füüsikalis-mehaaniliste omaduste vahel. Uurimistöö eesmärgiks on luua mudeleid mis võimaldaksid multimodaalsete materjalide kristallisatsioonikäitumist mõista ja seda molaarmassilise jaotuse, hargnemiste ja kristallisatsiooni tingimuste kaudu mõjutada, juhtides materjalide mehaanilisi omadusi soovitud suunas. Lisaks sellele arendatakse analüüsimeetodeid ja seadmestikku, mis võimaldab analüüsida polüetüleeni kristallisatsiooni kineetikat materjali töötlemislähedastes tingimustes. Selgitatakse adhesiooniprotsesside mehhanismi erinevate omadustega polüolefiinide ja linakiu vahel eesmärgiga saada uute omadustega komposiitkilesid. Polükondensatsioonvaikude valdkonnas planeeritakse uusi teadustulemusi järgmistes problee¬mides: hüdroksümetüülimise/polükondensatsiooni-reaktsioonide mehhanism; kopolükondensaa¬tide sünteesitingimuste/struktuuri vahelised seosed; vaikude kõvenemis- ja vananemisreaktsioo¬nide reokineetika ja termiline käitumine; vaikude adhesiivsed omadused puit/polümeerkomposiit¬materjalides ja nende seosed puidu mikro/makrostruktuursete muutustega.
The main keywords characterizing the research are polymeric composite materials and adhesion processes. The subject is the fundamental/applied research work mostly directed to material science. The research work occurs in two main directions whereas the problems connected with poly¬olefines are of increasing importance. Effect of molar mass distribution, comonomer content, polydispersity and very high molar mass fractions of multimodal polyolefins produced by modern technologies of polymerisation on crystallisation kinetics and morphology of these materials will be investigated. Relations between crystallisation behaviour and physico-mechanical properties of the studied materials will be searched. Objective of the research is creation of models, which will allow to understand crystallisation behaviour of the multimodal materials and to drive their mechanical properties to desired direction using influence of molar mass distribution, branching and crystallisation conditions. Moreover, analytical methods and equipment, which will allow to analyse crystallisation kinetics of polyethylene under processing conditions, will be developed. The mechanism of adhesion processes between polyolefins of different properties and natural flax fiber will be cleared up. The purpose is to obtain the composite films with improved properties. In the field of polycondensation resins the new scientific results will be obtained in the following problems: the mechanism of hydroxymethylation/polycondensation reactions; the connections between the synthesis conditions and structure of polycondensates; the rheokinetics of curing and aging reactions and thermal behaviour of resins; adhesion properties of resins in wood/polymer composite materials and their dependence on changes in micro/macrostructure of wood.